Schapen helpen bij Tekenonderzoek

Tekenonderzoek

In vrijwel elk (bos)rijk gebied in Nederland komen teken voor. Een teek is een klein insect dat leeft van bloed van mensen en dieren. Inmiddels is bijna iedereen bekend met de schadelijke gevolgen van tekenbeten. Niet alleen kunnen teken besmet zijn met de ziekte van Lyme, ook kan een beet hersenvliesontsteking veroorzaken.

Elk schaap dat door een tekenrijk terrein loopt neemt een flink aantal van deze nare diertjes met zich mee zonder dat het hier zelf noemenswaardig last van heeft. Uit onderzoek is gebleken dat de schapen zelf niet competent zijn voor de ziekte van Lyme.

Tekenonderzoek

Inzet van lokschapen bij tekenbestrijding

De schaapskudde van Natuurlijk Beheer stond 27 juni opnieuw in de belangstelling en was op RTL Nieuws. Henry werd geinterviewd door Pim Sedee van RTL 4. De inzet van lokschapen kan teken gericht uit een gebied verwijderen, tot wel 90%, zonder dat de schapen daar...

BNR Radio interviewt Henry over het terugdringen van teken

Henry is door verslaggever Edwin Mooiman van BNR radio geïnterviewd over het terugdringen van de tekenpopulatie met behulp van schapen. Samen met het RIVM werken wij hier al jaren aan. Het interview is nog terug te luisteren via deze link Juli 2015 ‘ U...

BNR Radio interviewt Henry over het terugdringen van teken

Het tekenonderzoek is afgerond

Honderden teken in kleine reageerbuisjes zijn verzonden naar het RIVM om onderzocht te worden op de aanwezigheid van de ziekte van Lyme. Ook de gegevens over de aantallen teken in de terreinen waar de schapen hebben gelopen zijn keurig in grafiekjes gezet....

Na een jaar van onderzoek/waarnemingen in het terrein zonder de schapen wordt het tekenonderzoek in 2014 weer opgepakt. Onderzoeker Sip van Wieren van de WUR Wageningen bedacht voor 2014 een nieuwe onderzoeksopzet.

Teken worden opgestuurd naar het RIVM

We zijn bezig met het vervolgonderzoek op een aantal staatsbosterreinen in Friesland, waarbij we de onderzoeksmethoden op basis van de ervaringen op de NTKC terreinen hebben aangescherpt. Van het schaap verwijderde teken worden opgestuurd naar het RIVM...

teken worden opgestuurd naar het RIVM

Schapen op de kampeerterreinen van de NTKC

Het tekenonderzoek is in volle gang. Inmiddels is er een bezoek gebracht aan 4 kampeerterreinen van de NTKC, die het aandurfde de schapen voor het onderzoek op hun terreinen te laten lopen. Na aanvankelijke scepcis van de kampeerders, wisten de schapen...

Schapen op de kampeerterreinen van de NTKC

In vrijwel elk (bos)rijk gebied in Nederland komen teken voor. Een teek is een klein insect dat leeft van bloed van mensen en dieren. Inmiddels is bijna iedereen bekend met de schadelijke gevolgen van tekenbeten. Niet alleen kunnen teken besmet zijn met de ziekte van Lyme, ook kan een beet hersenvliesontsteking veroorzaken.

Elk schaap dat door een tekenrijk terrein loopt neemt een flink aantal van deze nare diertjes met zich mee zonder dat het hier zelf noemenswaardig last van heeft. Uit onderzoek is gebleken dat de schapen zelf niet competent zijn voor de ziekte van Lyme. Omdat teken die de ziekte van Lyme dragen actiever zijn dan niet besmette teken, zal het merendeel van de door de schapen meegenomen teken drager zijn.

Natuurlijk beheer is samen met de universiteit van Wageningen een methode aan het ontwikkelen om de tekenpopulatie in terreinen te verminderen met behulp van schaapskuddes. Daarvoor is er door de Universiteit van Wageningen ruimte gegeven om een onderzoek te starten.

Het is de bedoeling de tekenpopulatie te reduceren zonder gebruik van insecticide en/of neurotoxische middelen, stoffen die bij voorkeur niet gebruikt zouden moeten worden in natuurgebieden. Bij het werk wordt een terrein gedurende een aantal dagen enkele uren per dag met de schapen behandeld waarna de schapen worden ontteekt. Deze manier van werken is niet te vergelijken met de reguliere begrazing van schaapskuddes.