Deze kudde begraast alle kleine heideterreinen van Staatsbosbeheer in Zuid-Oost Friesland. De kudde trekt rond van Oranjewoud naar Ureterp (een afstand van ongeveer 40 km) en vormt zo een actieve verbinding tussen alle terreinen.